MENU

             

             STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2023

                                                  FEBRUARI 2023

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 20
2. Pembayaran Cukai Taksiran 1,575
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 342
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 6
6. Sewa 16
  JUMLAH 1,959