MENU

            

                 STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2024

                                                  APRIL 2024

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 33
2. Pembayaran Cukai Taksiran 572
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 457
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 9
6. Sewa 6
  JUMLAH 1,077