MENU

             

           STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2023

                                               DISEMBER 2023

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 22
2. Pembayaran Cukai Taksiran 668
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 96
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 27
6. Sewa 4
  JUMLAH 817