MENU

         STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2023

                                               NOVEMBER 2023

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 18
2. Pembayaran Cukai Taksiran 394
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 266
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 27
6. Sewa 14
  JUMLAH 719