MENU

            STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2023

                                                 APRIL 2023

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 16
2. Pembayaran Cukai Taksiran 215
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 316
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 14
6. Sewa 3
  JUMLAH 564