MENU

              STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2023

                                                  JANUARI 2023

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 35
2. Pembayaran Cukai Taksiran 1,670
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 404
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 16
6. Sewa 13
  JUMLAH 2,138