MENU

           STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2023

                                               SEPTEMBER 2023

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 19
2. Pembayaran Cukai Taksiran 286
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 245
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 32
6. Sewa 16
  JUMLAH 598