MENU

          STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2023          

                                              OGOS 2023

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 36
2. Pembayaran Cukai Taksiran 1,746
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 317
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 20
6. Sewa 13
  JUMLAH 2,132