MENU

             STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2023

                                                 JUN 2023

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 20
2. Pembayaran Cukai Taksiran 126
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 371
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 27
6. Sewa 4
  JUMLAH 548