MENU

KELULUSAN PELAN KERJA TANAH / LAMPU JALAN / JALAN DAN PERPARITAN

MAKLUMAT AM PERMOHONAN KELULUSAN PELAN KERJA TANAH / LAMPU JALAN / JALAN DAN PERPARITAN

image Tanah-tanah yang memasuki longkang-longkang awam hendaklah dibersihkan setiap masa.
image Tanah yang dipotong dan ditambak hendaklah diratakan dengan kemas.
image Laluan jalan keluar / masuk sementara yang melintas longkang-longkang awam hendaklah dibina di atas pembentungan konkrit untuk mengelakkan halangan terhadap pengaliran air longkang.
image Peralatan-peralatan "WASHING PIT" dan "WATER PRESSURE JET" hendaklah disediakan untuk mencuci tayar-tayar lori sebelum memasuki jalan-jalan awam dan untuk mencuci jalan-jalan awam.
image Laluan-laluan air yang memasuki parit-parit awam hendaklah dipasang "silit trap" yang terdiri dari guni-guni pasir.
image Papan tanda-papan tanda lalulintas yang piawai seperti "AWAS", "LORI MENGANGKUT TANAH DIHADAPAN", "KURANGKAN LAJU" dan sebagainya perlu disediakan dengan secukupnya di setiap simpang masuk dan keluar laluan kenderaan.
image Pihak tuan dikehendaki menyenaraikan kepada Pihak Majlis nombor-nombor pendaftaran lori-lori yang akan digunakan.
image Segala kotoran yang jatuh dari lori-lori pihak tuan hendaklah dibersihkan dengan segera dan sempurna.
image Pihak Majlis tidak bertanggungjawab terhadap segala rupabentuk kemalangan semasa kerja-kerja mengangkut dilaksanakan.
image Semua kenderaan yang digunakan untuk kerja-kerja mengangkut hendaklah berada di dalam keadaan yang baik dan sempurna serta mematuhi ketetapan-ketetapan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).
image Kenderaan-kenderaan yang digunakan untuk tujuan ini adalah dilarang membawa muatan lebih dari yang dihadkan dan hendaklah ditutup dengan 'CANVAS' dengan baik dan sempurna.
image Maklumat-maklumat berkenaan dengan nama projek, nama pemborong, nama pemilik dan sebagainya hendaklah dinyatakan di papan tanda di atas tapak projek.
image Mana-mana harta Majlis yang rosak, cacat atau terjejas hendaklah dibaiki sehingga memuaskan pihak Majlis.Sekiranya pihak Majlis tidak berpuashati terhadap kerja-kerja baikpulih tersebut, kami akan membaikinya sendiri dengan kos perbelanjaannya akan dikenakan kepada pihak tuan.
image Pihak tuan adalah tertakluk kepada mana-mana Undang-Undang Kecil Majlis dan dikehendaki mematuhinya dari masa ke semasa.

Langkah - langkah Muat Turun Borang

 

<< Kembali