MENU

PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN KILANG / TRED / PENJAJA

MAKLUMAT AM PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN KILANG/TRED/PENJAJA

Prosedur/ Proses/ Syarat :-

Bayaran proses sebanyak RM20.00 akan di kenakan bagi setiap lesen yang dipohon.

Tuan/puan tidak dibenarkan berniaga selagi permohonan Lesen Perniagaan belum diluluskan oleh Majlis Daerah Kuala Pilah.

Permohonan yang tidak lengkap dan tidak mengikut syarat tidak akan diterima.

Permohonan yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Bahagian Kesihatan Awam dan Perlesenan MDKP. Dokumen yang perlu disertakan :-

image Mengemukakan satu salinan pendaftaran perniagaan.
image Mengemukakan enam salinan pelan lokasi perniagaan. Mengemukakan satu salinan surat perjanjian atau kebenaran tuan bangunan. (jika bukan bangunan sendiri)
image Mengemukakan 1 salinan pelan lantai premis berkenaan. (Kilang dan premis makanan sahaja).
image Mengemukakan 1 salinan sijil kelayakan menduduki (CF). (Bangunan baru sahaja)
image Mengemukakan 1 salinan geran tanah atau sijil carian rasmi.
image Mengemukakan 1 salinan kad pengenalan.
image Mengemukakan surat dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa (MIDA). (jika pelabur antarabangsa)
image Mengemukakan gambar saiz pasport sebanyak 2 keping.
image Majlis Daerah berhak untuk mengarahkan pemilik lesen berpindah atau membatalkan lesen jika didapati melanggar syarat atau tempat tidak sesuai atau tanpa apa-apa sebab.

 

Langkah-langkah yang perlu diambil Muat turun

 

>>Kembali