MENU

Senarai Akta yang digunapakai :-

  • Akta Kerajaan Tempatan 171
  • Akta Perancang Bandar dan Desa 172
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  • Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985
  • Akta Pengangkutan Jalan 1987, Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan mengenai Tempat Letak Kereta Awam)(MDKP) 1988
  • Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (APSPP) 1975